مورچه داره

   اول رفتم آرایشگاه تا از عروس خانم توی آرایشگاه فیلم بگیرم. این آرایشگاه توی یه خونه بزرگه که یک حیاط و یک باغچه داره. باغچه پر از گل رز بود. تصمیم گرفتم از آقا داماد و عروس خانم کنار این باغچه تصویر بگیرم . کارمون تموم شد راه افتادیم سمت آتلیه. توی آتلیه واسه گرفتن عکس آماده میشدیم که صدای آی سوختم، عروس خانم بلند شد . دامنش رو کنار زد تا ببینه چی پاش رو نیش زد، که دیدیم ای وای دامن لباسش پر از مورچه بود، بین تمام لایه های تور دامن مورچه راه میرفت. نگو وقتی توی حیاط آرایشگاه بوده این مورچه اومدن روی لباسش. خلاصه ده دقیقه با داماد مورچه تکونی داشتیم تا لباس تمیز بشه.  ولی باز هم بین عکس گرفتن ،عروس خانم یکباره دستش به سمت پاش میرفت و صدای آخ و خنده با هم بلند میشد. عروس و داماد سر این موضوع اینقدر شوخی کردند و خندیدند که نگو.آخر سر دیدم آتلیه پر از مورچه شده خدا به مشتری بعدی رحم کنه!

/ 0 نظر / 34 بازدید